ประชาสัมพันธ์ "โครงการเยาวชนไทย หัวใจกตัญญู"
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง จังหวัดกาฬสินธุ์

Roadshow "Filial Heart of Thailand Youth" ChumchonSamakki Ratbumrung School, Kalasin  Province.