ประชาสัมพันธ์โครงการ
YSP Roadshow

     งานนิทรรศการส่งเสริมด้านสันติภาพ ระยะเวลาครึ่งวันในสถานศึกษาเพื่อแนะนำกิจกรรมการดำเนินงาน โดยมีช่วงสัมมนาแนะนำโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเพื่อรับทราบข้อมูลกิจกรรมและร่วมเป็น “สมาชิกสัมพันธ์ YSP Members” 

     Half day Peace Promotion Exhibition at schools to introduce project’s activities to participate in each institution.

 • ประชาสัมพันธ์โครงการในวันเปิดโลกกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 2 ธันวาคม 2563
 • โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย วันที่ 18 กันยายน 2563
  Chumpholphonphisai School, Nongkhai Province. September 18, 2020
 • โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 17 กันยายน 2563
  Pakkhatpittayakhom School, Buengkan Province. September 17, 2020
 • โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 25 สิงหาคม 2563 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 300 คน)  
  Thaihaad School, Samutsongkram Province. August 25, 2020 (Participants 300 person)
 • โรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 ธันวาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน)  
  Mahitsaratibadee School, Nakhon Ratchasrima Province. December 11, 2019 (Participants 100 person)
 • โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 321 คน) 
  Khaowongpittayakhan School, Kalasin Province. November 18, 2019 (Participants 321 person)
 • โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 กันยายน 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 53 คน) 
  Chinnawong Oupratham School, Nakhon Ratchasrima Province. September 6, 2019 (Participants 53 person)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14 สิงหาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 88 คน)
  Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok Province. August 13, 2019 (Participants 88 person)
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 300 คน) 
  Kalasin University, Kalasin Province. August 9, 2019 (Participants 300 person)
 • โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุโขทัย วันที่ 7 สิงหาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 533 คน)
  Krainaiwittayakhom Rachamangkhlaphisek School, Sukhothai Province. August 7, 2019 (Participants 533 person)
 • โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 856 คน)
  Muangkalasin School, Kalasin Province. July 23, 2019 (Participants 856 person)
 • โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 500 คน)
  Nongkungsriwittayakarn School, Kalasin Province. July 23, 2019 (Participants 500 person)
 • โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 210 คน)
   Kalasinpittayasan School, Kalasin Province. July 18, 2019 (Participants 210 person)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 กรกฎาคม 2563 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 90 คน)
  Nakhon Ratchasima Engineering Commercial Technological College, Nakhon Ratchasrima Province. July 4, 2019 (Participants 90 person)
 • โรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 109 คน)
  Sungnoen School, Nakhon Ratchasrima Province. June 20, 2019 (Participants 109 person)
 • โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 12  มิถุนายน 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 112 คน)
   Chumchonsamakkeeratbamrung School, Kalasin Province. June 12, 2019 (Participants 112 person)
 • โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 10  มิถุนายน 2562 (มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 160 คน)
  Khaopranonwitthayakom School, Kalasin Province. June 10, 2019 (Participants 160 person)