อาสาสมัคร รักษ์โลก 
Global Youth Service Day

     กิจกรรมรณรงค์ “อาสาสมัคร รักษ์โลก” เพื่อสร้างกระแสงานอาสาสมัครรับใช้สังคมและผู้ดูแลปกป้องสภาพแวดล้อม โดยผ่านความร่วมมือของเครือข่ายอาสาสมัครสันติภาพในการร่วมสร้างสันติสุขและสันติภาพเกิดขึ้นในสังคม ยกระดับสู่การเป็น “สมาชิกผู้สร้างสันติภาพ Peace Makers”

     "Volunteer for the Earth" campaign to create a volunteer worker to serve society and protect the environment through cooperation of peace volunteer network to create peace and happiness in society in order to lift up to "A Peace maker members"

 • ค่ายอาสา “สานฝัน ปันรัก” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 12-13 กันยายน 2563
  Volunteer camp Ban Sansuk Child Development Center, Thakhantho, Kalasin Province. September12-13, 2020
 • ค่ายอาสา “ปันน้ำใจ สู่โรงเรียนของน้อง ครั้งที่ 15” โรงเรียนบ้านโคกวังสาร อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 23 คน)
  Volunteer camp "15th Sharing kindness to the school of the children". Ban Kogwangsan School, Noenmapang, Phitsanulok Province. Febuary 15-16, 2020 (Participants 23 person)
 • กิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 31 คน)
  Happy Children Day Service for Peace At Bankohnokpao School, Donsak, Surat Thani Province. December 25-26, 2019 (Participants 31 person)
 • โครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 13 คน)
  Service Project “3rd Share for our young” Banraikoksung School. Makluakao Subdistrict, Sungnoen District, Nakhon Ratchasima Province. December 13-15, 2019 (Participants 13 person)
 • โครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนวัดสบกเขียว ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 2-3 พฤศจิกายน 2562 (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 8 คน)
  13th Share for our young Project. Sabokkiew School, Srinawa Subdistrict, Mueang District, Nakhon Nayok Province. November 2-3, 2019 (Participants 8 person) 
 • Service project ช่วยภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23-25 กันยายน 2562 (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 25 คน)
  Volunteers to service flood-damaged houses and cleaning. Sending Food and all supplies needed, Ubon Ratchathani Province. September 23-25, 2019 (Participants 25 person)
 • ค่ายครูอาสาพัฒนา ครั้งที่ 26 ณ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาป่าคานอก อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14-15 กันยายน 2562 (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 คน)
   26th Volunteer Teacher Development Camp. At Pakanok - BanMaelankha School, Sameong District, Chiangmai Province. September 13-15, 2019 (Participants 20 person)
 • ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน "พี่ให้น้องครั้งที่ 2" ณ โรงเรียนประชารัฐวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 คน)
  Service Project “Share a smile” Bannoonpeeb School, Nakhon Ratchasima Province. July 22, 2019 (Participants 20 person)
 • โครงการ "“สานฝัน...ปณิธานของพ่อ” ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562 (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 คน)
  Live the dream father's ... Aspiration” Ramkhamhaeng National Park, Sukhothai Province. July 26-28, 2019 (Participants 20 person)
 • โครงการ "แบ่งปันรอยยิ้ม"  ณ โรงเรียนบ้านโนนปีบ อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 4 คน)
  Service Project “Share a smile” Bannoonpeeb School, Nakhon Ratchasima Province. July 22, 2019 (Participants 4 person)
 • โครงการปลูกป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 8 มิถุนายน 2562 (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 59 คน)
  Service Project “Planting mangrove forests” The Mangrove forest resource development Station 6, Phetchaburi Province. June 8, 2019 (Participants 59 person)
 • โครงการ “บริจาคเพาะรัก” ครั้งที่ 20 ณ โรงเรียนบ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่  23-24 พฤษภาคม 2562  (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 27 คน)
  Service Project “20th Love Donate” Bankhunya School, Ban Luang, Chom Thong, Chiang Mai Province. May 23-24, 2019 (Participants 27 person)
 • ค่ายครูอาสาพัฒนา ครั้งที่ 25 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วันที่  23-24 กุมภาพันธ์ 2562  (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 64 คน)
  The 25th Volunteer Teacher Development Camp Project. Banhuaytom Child Development Center , Li Distric, Lampoon Province. Febuary 23-24, 2019 (Participants 64 person)
 • โครงการปันน้ำใจ สู่โรงเรียนของน้อง ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านป่ารวก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 42คน)
  Service Project “14th Share for our young” Ban Paruak School. Nakhon Thai, Phitsanulok Province. Febuary 16-17,2019 (Participants 42 person)