ค่ายอาสา “สานฝัน ปันรัก”
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

Volunteer camp Ban Sansuk Child Development Center, Tha Khantho Districk, Kalasin Province.