ค่ายอาสา “ปันน้ำใจ สู่โรงเรียนของน้อง ครั้งที่ 15”
โรงเรียนบ้านโคกวังสาร อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

15th Sharing kindness to the school of the children. Ban Kogwangsan School, Noenmapang Districk, Phitsanulok Province.