โครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 13
ณ โรงเรียนวัดสบกเขียว ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

13th Share for our young Project. Sabokkiew School, Srinawa Subdistrict, Mueang District, Nakhon Nayok Province.