ค่ายครูอาสาพัฒนา ครั้งที่ 26
โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาป่าคานอก ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

26th Volunteer Teacher Development Camp. At Pakanok - BanMaelankha School, Sameong District, Chiangmai Province.