“สานฝัน...ปณิธานของพ่อ” กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ อนุรักษ์ธรรมชาติ
ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

“Live the dream father's ... Aspiration” Ramkhamhaeng National Park, Sukhothai Province.