โครงการ "แบ่งปันรอยยิ้ม" โรงเรียนบ้านโนนปีบ อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

Service Project “Share a smile” At Bannonpeeb School, Nakhon Ratchasima Province.