โครงการปันน้ำใจ สู่โรงเรียนของน้อง ครั้งที่ 14
ณ โรงเรียนบ้านป่ารวก ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

Service Project “14th Share for our young” Phitsanulok. At Ban Paruak School. Bo Pho, Nakhon Thai, Phitsanulok Province.