โครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 3
ณ  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Service Project “3rd Share for our young” Banraikoksung School. Makluakao Subdistrict, Sungnoen District, Nakhon Ratchasima