การอบรมเยาวชน  รักแบบไร้ความรุนแรง
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอบ้านเป้า จังหวัดบุรีรัมย์ 

Non-Violence Pure Love Project At Ban Pao Subdistrict Admin Organization Office, Burirum Province.