ค่ายพัฒนาเยาวชน โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

3 Days Youth Camp. Rongkham School, Kalasin Province.