ค่ายพัฒนาเยาวชน โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์

3 Days Youth Camp. Nongmunplawittaya School, Kalasin Province.