ค่ายพัฒนาเยาวชน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

3 Days Youth Camp. Somdetpittayakom School, Kalasin Province.