ค่ายพัฒนาเยาวชน โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง จังหวัดกาฬสินธุ์

3 Days Youth Camp. Chumchonsamakkeeratbamrung School, Kalasin Province.