โครงการค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้นแบบสร้างตำบลเข้มแข็ง “เยาวชนไทย หัวใจกตัญญู” ประจำตำบลดอนแรด จังหวัดสุรินทร์

YSP 3 Days Training Camp "Buiding Ideal Youth for Ideal Society" Donrat Subdistrict, Surin Province